Posts tagged happy
Gastro PR
 

The most amazing thing has happened!

I am from now on as a Food & Beverage Entrepreneur represented by the awesomest agency there is, namely Gastro PR!

I feel very honored and happy to be a part of the Gastro PR family and look forward working together! :)

Check out their website: www.gastropr.se
And Instagram: @gastro.pr


En helt fantastisk sak har hänt!

Jag är från och med nu som Food & Beverage Entrepreneur representerad av den bästa agenturen som finns, nämligen Gastro PR!

Jag känner mig mycket hedrad och glad att få vara en del av Gastro PR-familjen och ser fram emot att arbeta tillsammans! :)

Kolla in deras hemsida: www.gastropr.se
Och Instagram: @gastro.pr

gastro-pr-frilagd.png