"No Waste, Just Taste"

 

Isn’t that a perfect name for a dinner where the chefs take care of a bunch of food that would have been thrown away if nothing had been done with it and cook a whole dinner?

That is what the amazing chefs at Vår Gård in Saltsjöbaden made a couple of weeks ago and I had the pleasure of being hired to take some photos during the evening!

Enjoy!


Är inte det ett perfekt namn för en middag där kockarna tar hand om en massa mat som annars skulle ha kastats bort om ingenting hade gjorts med det och lagar en hel middag?

Detta är vad de fantastiska kockarna på Vår Gård i Saltsjöbaden gjorde för några veckor sedan och jag hade äran att bli anlitad för att ta några bilder under kvällen!

Mycket nöje!