Benella Regnbåge

Förra veckan hade jag äran att få närvara på event i ljusgården på Berns inne i Stockholm där Benella Regnbåge lanserades. Benella Regnbåge är alltså en typ utav lax som man faktiskt odlar i Österjön (!) Fodret som de matas med, Östersjöfodret Baltic Blend, ger inte bara en bra nivå av fettsyror till "Benellafiskarna", det är också med ett miljövänligt foder som minskar vattendragens fosforbelastning. Dessutom har fiskoljan i fodret till stora delar ersatts av rybsolja, vilket skonar världshavens minskade fiskbestånd.

Kan man verkligen äta fisk från smutsiga Östersjön och borde man verkligen hålla på och peta där när det ser ut som det gör? Det kan man!

Så här säger Benella själva: "Foder för odlad fisk innehåller fiskmjöl och fiskolja. Hittills har fiskmjölet och fiskoljan i det finska fiskfodret producerats av fisk från världshaven och därmed bidragit till en ökad kväve och fosforhalt i Östersjön (det kommer med fisken som används i fiskmjölet- och oljan).

Nu finns ett nytt foder – Östersjöfodret Baltic Blend – som produceras av fisk från Östersjön.När den odlade fisken får närproducerat foder återanvänds områdets näringsämnen och inga närsalter, som t ex kväve och fosfor, tillförs till Östersjön. Dessutom följer en del fosfor och kväve med Benellafisken upp ur havet när den skördas. Det innebär att varje kilo fisk som odlas med det nya fodret minskar fosfor- och kvävebelastningen i Östersjön."

Här har ni även ett videoklipp från dagen!

Tack, Amazing Alice för inbjudan!

SaveSaveSaveSave