"Köksord" Del 1

Hej! Har ni någonsin suttit och kollat på något utav de 1000 olika TV program eller kokböcker som getts ut de senaste åren och fastnat på något ord som ni inte riktigt förstått vad det betyder? Något på "kockspråk" som personer använder sig utav för att det skall låta som att de är jätteduktiga på vad de gör? haha.

Kika igenom listan här nedan så kommer ni få lite bättre kläm på vissa utav orden; 

Blanchera, Förvälla När man förbereder ett livsmedel, främst grönsaker eller svamp, innan infrysning eller tillagning genom att ge det ett snabbt uppkok i vatten och eventuellt låta det koka några minuter innan vattnet hälls av och livsmedlet snabbkyls. Al dente Med detta uttryck menas att maten ska vara genomkokt, men fortfarande ha ett visst tuggmotstånd kvar. Al dente är italienska och betyder ”till tanden”.

Ansa När man rensar bort t ex grova stjälkar eller-/och blast på grönsaker.

Bena ur Att just "bena ur" (ta bort ben) ur fågel, kött eller fisk.

Blanka av När man tillsätter kallt smör i en färdig sås, stuvning eller soppa precis innan servering för att ge rätten ett blankt och slätt utseende.

Bottenreda Att reda en vätska genom att först smälta smör i en kastrull, sedan tillsätta mjöl och därefter under omrörning späda lite i taget med vätskan och låta koka någon minut. Man kan också reda en vätska genom att vispa ut mjölet i lite kall vätska och därefter tillsätta resterande kall eller varm vätska och låta allt koka upp under omrörning tillsammans.

Bryna När man steker en råvara i t ex. smör tills den fått en fin gyllenbrun stekyta.

Bräsera När man bryner något i smör för att sedan hälla i lite vätska och koka under lock på svag värme en stund.

Flambera Detta är när man häller alkohol, t ex konjak, över en maträtt och tänder på så att alkoholen brinner upp varpå smakämnena stannar kvar i rätten genom detta. Väldigt bra att imponera på middagsgäster genom också! :)

Fritera/Flottyrkoka När man kokar ett livsmedel eller bakverk i en gryta/kastrull med massor utav fett i (olja, kokosfett eller ister). Fettet skall vara ungefär 150 - 180 grader celsius, beroende på vad som skall friteras. 

Frosta När man doppar ett glas först i äggvita och sedan i strösocker så att det blir en kant runtom som åker med när man dricker drinken.

Fräsa Att steka ett livsmedel på svag värme utan att det får färg.

Färsera Att fylla något med en färs.

Grava Ett sätt att både förvara och tillreda ett livsmedel genom att gnida in det med en blandning utav salt, socker och kryddor sedan låta det ligga i 1-2 dygn i den lake som bildas.

Griljera Det man gör med till exempel en julskinka, man blandar ströbröd med sirap och senap, smetar in det på skinkan och steker det en kort stund i ugnen så att det får färg.

Halstra Detta är när man steker ett livsmedel utan smör eller olja i en superhet stekpanna. Oftast gjutjärn.

Klara När man tar bort grumligheter, t ex proteinrester och liknande, från buljong/fond.

Kulprov Detta är något som görs för att kolla av så att till exempel knäck- eller kolasmet är färdig. Man häller några droppar utav kola-/knäcksmeten i iskallt vatten, och om smeten går att rulla till en fast och hård kula så är den klar. Var dock försiktiga för sån här smet är väldigt varm!

Marinad Detta är något de flesta gjort när dem grillat, oftast så blandar man vin med till exempel olja och ett gäng kryddor och låter köttet man skall tillaga en stund i detta så att det tar smak utav vätskan. Tips: Viltkött kan man marinera i mjölk för att det ska få en lite mildare smak.


Hey!

Have you ever sat down and watched something of the 1000 different TV programs or recipe books issued in recent years and stuck on a word that you do not really understand what it means? Some "chef language" that people use to make sound it sound like they're really good at what they do? haha.

Peek through the list below and you will get a little better hang of some of the words;

Blanch, Parboil This is what you do when preparing food, mainly vegetables or mushrooms before freezing or cooking them by giving them a quick boil in water and possibly let it cook for a few minutes before the water is poured off and the food is quickly cooled.

Al dente This expression means that the food should be cooked through, but still have some bite left. Al dente is Italian and means "to the tooth".

Tend When excluding, for example, coarse, stems or- / and tops of vegetables.

To bone To actually "bone" (remove the bones) from poultry, meat or fish.

Blanch When adding cold butter into a finished sauce, stew or soup just before serving to give the sauce a shiny and smooth appearance.

Beurre Manié To thicken a liquid by first melting butter in a pan, then add flour and stir little by little while adding  the liquid and allow it to boil for a minute or so. One can also thicken a liquid by whisking the flour in a cold liquid, then add the remaining cold or warm liquid to it and let it all boil, stirring it together.

To brown When roasting food in for example butter until it gets a nice golden brown surface.

Braise When the food browns slightly in butter and you then pour in some liquid and cook with the lid on low heat for a while.

Flambé This is when you pour alcohol, such as for example brandy, over a dish and put fire to it so that the alcohol burns up but the flavors remain in the dish through this procedure. Very good to impress dinner guests with! :)

Fry / Deep-fry When you cook food or something baked in a casserole/pot with a lot of fat (oil, coconut oil or lard) in it. The fat should be about 150 - 180 degrees Celsius, depending on what is fried.

To "frost" When you dip a glass first in egg white and then in sugar so that it becomes a border around the edge which comes with while drinking the drink.

"Fizz" Frying food on low heat without letting it color.

To "stuff" To fill something with mince.

To marinate ("Grava") One way to both store and prepare a food by rubbing it with a mixture of salt, sugar and spices then let it be for 1-2 days in the liquid formed.

To "bread" What you do with a christmas ham, you mix breadcrumbs with syrup and mustard, smear it on the ham and fry it briefly in the oven so that it gets some color.

Broil This is when you fry food without butter or oil in a super hot skillet. Usually a cast iron.

To "clear" When removing turbidity units, such as protein residues and the like, from the stock.

The "marble test" This is something that is done to check and to make sure, for example, a caramel batter is ready. You pour a few drops of caramel-/toffee mixture into ice-cold water, and if the batter can be rolled into a solid and hard ball/marble, it's ready. However, be wary of this kind of batter since it's very hot!

Marinade This is something most people do when they barbecue, usually you mix wine with oil and a bunch of herbs and allow the meat to rest in the marinade for a while so that it takes the taste out of the liquid. Tip: Wild game meat can be marinate in milk for a milder taste.

gusteau_5