RESCUED.SE

Titta vad jag har hittat! Företaget Rescued Fruits!

Detta är ett företag som tar tillvara på den frukt som andra företag sjukt nog inte vill ha på grund utav att den kanske är lite för stor, inte riktigt ser ut som alla de andra, har en lite annan färg, har blivit lite kantstött eller är för böjd eller liknande, och gör juice på den! Detta är frukt som många andra företag alltså slänger vilket skapar ett otroligt stort svinn (ca.30% utav all frukt som odlas slängs!) vilket jag verkligen inte gillar. Det är något som påverkar mig väldigt mycket och som jag vill jobba mot att förbättra.

Det är därför jag blir så himla glad att det finns företag som Rescued Fruits som tillsammans med odlare, handlare och importörer utav olika slag går samman och tar till vara på något fullständigt felfritt som annars skulle slängts och gör just juice på det.

Det finns inte heller några som helst tillsatser eller konstiga saker utblandat i juicen, den är bara helt ren. Precis som det ska vara. Sen är den otroligt god också! Smakar mycket godare än andra, inga nämnda, inga glömda, producenter utav juicer som finns där ute i affärerna. (haha) Som dem själva skriver på sin hemsida: "Bara en härlig juice som försöker spara på världens resurser."

Det är ju så enkelt? :) Jag vill bara dricka sån här juice från och med nu.

Bravo, Rescued Fruits!

Och nej, jag får ingenting betalt för detta inlägg. Detta är något jag brinner för och skriver om helt på eget bevåg.


Look what I found!

The company Rescued Fruits!

This is a company that takes advantage of the fruit that other companies amazingly enough do not want to have because they it might be a little too large, don't really look like all the others, has a slightly different color, has become a bit chipped or is too bent or the like, and make juice of it! This is fruit that many other companies toss away which creates an incredible food waste (ca.30% out of all fruit grown gets thrown away!) Which I really dislike. It is something that affects me very much and I want to work on to improve.

That is why I am so happy that there are companies like Rescued Fruits which together with growers, traders and importers of different varieties and types get together and take advantage of something completely flawless that would otherwise be thrown away and do just juice of it.

Nor is there any additives or strange things blended into the juice, it's just completely clean. Just as it should be. Then it's incredibly good too! Tastes much better than others, no mentioned, no forgotten, producers of juices that are out there in the stores. (Haha) As they themselves write on their website: "Just a lovely juice that's trying to save the world's resources."

It's that simple! :) I only want to drink this kind of juice from now on.

Bravo Rescued Fruits!

And no, I do not get anything paid for this post. This is something I am passionate about and write about completely on my own.

1

2