Godmorgon!

Godmorgon! 2 dagar senare. Ja, det känns ju oundvikligt att inte nämna det som hänt i Stockholm tidigare i veckan. Det som inte fick hända, hände. Något som många kanske varit rädda för men inte trott faktiskt skulle ske, skedde. Det som nu blivit verklighet är att vi inte längre är skonade, det har hänt här också, fan.

Men något som känns helt otroligt häftigt och som gör att man blir otroligt stolt är att precis alla gemensamt vägrat låta dem ta över och styra vårt beteende. Bara en sån sak som hashtagen #openstockholm där folk bjöd in människor till sina hem, skjutsade hem människor som inte kunde ta sig någonstans och bjöd på mat till de som blivit fast, det är ju helt otroligt. Fan vad ni är grymma.

Som sagt nu fortsätter vi som vanligt men sörjer självklart de som dessvärre till och med omkom under attacken, de som är skadade och de som känner någon som blivit utsatt. Samtidigt vill jag även hedra och hylla alla poliser och frivilliga som hjälpt till att rätta till detta kaos som så snabbt uppstod, ni är guld värda!

Fortsätt nu att ha en mysig helg allesammans och så hoppas vi att det ur detta kan växa en mycket starkare och mer medmänsklig tillvaro mellan oss alla.

Trevlig söndag!


Good morning!

2 days later. Yes, it feels inevitable not to mention what happened in Stockholm earlier this week. What weren't suppose to happen, happened. Something that many people might have been afraid of but never thought would actually happen, happened. It has now become a reality is that we are no longer spared, it has happened here, too, damn.

But something that feels incredibly awesome and makes you incredibly proud is that we all together refused to let them take over and control our behavior. Just such a thing as the hashtag #openstockholm where people invited people to their homes, drove home the people who could not go anywhere and offered food to those who have been settled, it's unbelievable. Damn, you are awesome.

As I said now we continue as usual, but of course grieve the ones that unfortunately even got killed during the attack, those who are injured and those who know someone who has been affected. I would also like to honor and pay tribute to all the police officers and volunteers who helped to correct this chaos that arose so quickly, you are gold worth!

Continue now to have a nice weekend everybody and let's hope that from this we can grow a lot stronger and more compassionate existence between all of us.

Happy Sunday!