Bränsle

Bränsle är något som vi alla behöver, i en form eller en annan.Med bränsle menar jag något som ger oss energi, som skänker oss lycka och som får oss att liksom fortsätta med det vi gör och som gör att vi orkar med.

Inspiration helt enkelt!

I detta inlägg tänkte jag därför dela med mig utav en del saker som ger mig bränsle, det vill säga ger mig inspiration! Inspiration är något som för mig är väldigt viktigt, jag kan gå från att ha en riktigt dålig dag till vända om helt genom att få en liten injektion utav "bränsle" i form utav att se ett vackert hus, en person med snygga kläder, någons tatueringar, god mat, musik eller konst som inspirerar! Jag älskar konst.


Fuel is something we all need, in one form or another. With fuel, I mean something that gives us energy, that brings us happiness and that makes us want to continue with what we do, and that enables us to cope with everything.

Inspiration, simply!

In this post I intend to share some things that gives me fuel, in other words, gives me inspiration! Inspiration is something that for me is very important, I can go from having a really bad day to completly turn around just by getting a small injection of "fuel" in the shape of seeing a beautiful house, a person with stylish clothes, someone's tattoos, yummy food, music or art to inspire me! I love art.

Fly

Hemmingway

Crosley

d14f6c89097dfa68e46ad1827683a09f

Car

SF

Vad ger er inspiration? What gives you guys inspiration?