Life is peaceful there

GO WEST! Life is peaceful there... Det kanske det råder delade meningar om i nuläget förvisso, men att göra vin, det kan de, amerikanarna. Dem har så otroligt bra förutsättningar att göra just detta att de i princip bara kan välja och vraka mellan druvsorter och blandningar då deras klimat och geografiska läge i många avseenden är utmärkta.

I onsdags hölls den årliga GO WEST-mässan för branschen endast med amerikanska viner från Kalifornien, Oregon och Washington state. Det var väldigt inspirerande att botanisera kring dessa vinodlare som många utav dem själva var på plats, och det märks verkligen att amerikanarna har en helt annan servicenivå i sitt sätt att presentera sina viner jämfört med många andra länders befolkning där det är populärt att odla vin. Haha.

Mässan bestod utav väldigt många små vinhus och odlare som antingen nyligen startat och sökte importörer alternativt vissa andra som hållit på länge men som håller sig inom en väldigt smal marknad. Vilket är jätteroligt! Mer sånt!

Under min vistelse på mässan så träffade jag även upp en vän som jag gick runt med, nämligen Katarina Hoverman som driver företaget Spirit By Me där hon bland annat håller i olika dryckesprovningar och massor annat som har med gastronomi och drycker att göra, så är ni i behov utav detta så vet ni vart ni skall vända er!

Nu är det fredag och Saint Patrick's Day vilket skall firas genom att hedra det irländska ölet på Nya Carnegiebryggeriet!

Trevlig helg!


GO WEST! Life is peaceful there ...

Perhaps there are different views on the current situation there certainly, but make wine, that is one thing that they can, the Americans. They are so incredibly well placed to do just that, that they basically can just pick and choose between grape varieties and blends as their climate and geographical position in many aspects are excellent. This Wednesday the annual GO WEST fair for the industry took place. With only American wines from California, Oregon and Washington state. It was very inspiring to browse around these winegrowers where many of them were present themselves, it really shows that Americans have a completely different level of service in the way they present their wines compared to many other countries population where it is popular to grow wine. Haha.

The fair consisted of very many small wine houses and growers who either recently started and searched for importers, alternatively some others who has run for a long time but remains within a very narrow market. Which is great fun! More stuff like that!

During my stay at the fair I met a friend who I went around with, namely Katarina Hoverman who runs the company Spirit By Me in which she offers and helds various tastings and plenty other things related to gastronomy and drinks. If you are in need of this you know where you should look!

Now it's Friday and St. Patrick's Day which will be celebrated by honoring the Irish beer at Nya Carnegiebryggeriet!

Have a great weekend! 1a694278594c4032821c7b25124100be

IMG_0165

IMG_0174