Dafgård pajer

Hallå där!

Jag har fått äran att testa Dafgårds nya pajer signerade Leif Mannerström! Samtliga pajer är bakade med riktigt smör vilket ger en ytterst spröd och smakrik botten, plus att det ger helhetsintrycket en mycket positiv känsla och upplevelse.

Jag har valt att recensera varje paj för sig, så nedanför här kan ni läsa om de olika sorterna samt vad jag tyckte om dem;

Sparris:

Det främst utmärkande är att man verkligen känner att det är riktig sparris med tuggmotstånd och mycket smak. Äggstanningen smakar även den väl tillagad och ”äkta”.

Köttfärs:

Denna paj var väldigt smakrik och hade en mycket bra konsistens där köttfärsen var krämig och saftig på ett tilltalande sätt, det vill säga att den inte var torr och "grå" utan man blev hungrig och sugen på att ta sig an rätten med detsamma.

Lax & räkor:

Remarkabelt god jämfört med övriga pajer eller liknande maträtter inom "frysmatskategorin" då sådan mat innehållande fisk och skaldjur, främst när det kommer till räkor, brukar vara en total katastrof. I detta fall så var det istället endast god smak, bra textur och konsistens samt lagom stor mängd lax och räkor i pajen. Mycket bra!

Kyckling:

Mycket god. En paj helt i min smak. Den har lite "fredagstaco-känsla" i smakerna vilket jag tycker om. Bra kryddblandning och bra fördelad kyckling som ger ett mustigt och saftigt intryck. 

Ost & skinka:

Tyvärr som en ”vanlig” ost & skinkpaj där det är alldeles för mycket äggstanning och där skinkan känns hård och sprider en smak över hela pajen som inte är så tilltalande.

Rörande samtliga pajer så är det en otrolig skillnad från de fryspajer som man under sin uppväxt smakat/behövt äta. Pajer som känts nästintill syntetiska i smak och textur. Dafgårds nya pajer håller en så pass hög standard att de bör vara ett komplement i varje familjs frys då tid eller ork inte finns till att laga mat.

Jag testade även att både mikra några utav pajerna och ugnsvärma några utav pajerna för att se vilken uppvärmningsmetod som passade just dessa pajer bäst. Det jag kom fram till var att det faktiskt, trots att jag i 99/100 fall är emot att värma saker i mikrovågsugn, blev bäst att värma pajerna just i mikrovågsugnen. Vilket ju är otroligt bra då detta är mat som främst är ämnad för att värmas i exempelvis ett personalrum under lunchen på diverse jobb landet över. Tummen upp!

Tack, Micael Bindefeld AB!


Hello there!

I have had the honor to test Dafgårds new pies signed Leif Mannerström! All the pies are baked with real butter, which gives a very crisp and flavorful base, plus it gives the overall impression a very positive feeling and experience.

 I have chosen to review every pie for themselves, so below this you can read about the different varieties and what I thought of them;

Asparagus:

The main characteristic is that you really feel that it's real asparagus with chewiness and flavor. The egg mixture tastes well prepared and "genuine".

Minced meat:

This pie was very tasty and had a very good consistency, plus the minced meat was creamy and juicy in an attractive manner, that is to say that it was not dry and "gray", instead you became hungry and eager to eat it immediately.

Salmon & Shrimp:

Remarkably good compared to other pies or other dishes in the "freezed food-category" because when such food contains seafood, mainly when it comes to shrimp, tends to be a total disaster. In this case, it instead was really good taste, good texture and consistency as well as moderately large amount of salmon and shrimp in the pie. Very good!

Chicken:

Very good. A pie completely in my taste. It has a little "Friday taco feeling" in the flavors which I enjoy. Good seasoning mix and amount of good chicken that gives it a full-bodied and juicy impression.

Cheese & Ham:

Unfortunately, this pie was as a "regular" cheese & ham pie where there is just too much of the ham and just feels stiff and the taste from the ham spreads out over the whole pie which is not that appealing.

Concerning all the pies, there's an incredible difference from the freezer pies during that you under your childhood tasted/had to eat. Pies that almost were synthetic in taste and texture. Dafgårds new pies has such a high standard that they should be complementary to every family's freezer when the time or energy to cook doesn't exist.

I also tested both to microwave some of the pies and to heat some of the pies in the oven to see which heating method that suited these pies best. What I concluded was that, in fact, even though I in 99/100 cases are against to warm things in the microwave, the best thing was to warm the pies in the microwave. Which of course is incredible as this is food primarily is designed to be heated, for example, in a staff room during lunch on various workplaces across the country. Thumbs up!

Thank you, Micael Bindefeld AB!

1 2 3

Köttfärspajen upplagd med färsk spenat och en klick cremé fraiche! Det behövs inget mer.

The meat pie served with fresh spinach and some cremé fraiche! You don't need anything else.