VÄLKOMNA!

Välkomna till min blogg!

Mitt namn är Yannick Lagher och jag är en Food & Beverage Entrepreneur.

Men vad är då det kan man ju fråga sig?

Jo, det är nämligen så att jag är otroligt intresserad utav allt som innefattar mat & dryck. Allt ifrån nyheter inom gastronomins värld, restauranger, köksattiraljer, upplevelser, produkter, matvaror, råvaror, allt, allt, allt! Jag jobbar även med att skriva mat- & restaurangrecensioner. Därför passar titeln Food & Beverage Entrepreneur utomordentligt bra då den innefattar samtliga delar i min verksamhet.

Men vad kommer jag att skriva om här då?

Jag kommer att skriva om ovan nämnda intressen och verksamhetsområden, restaurangrecensioner, invigningar, events, upplevelser, produkter, nyheter, osv.

Fortsätt följ mig så märker ni!


Welcome to my blog!

My name is Yannick Lagher and I'm a Food & Beverage Entrepreneur.

But what is that, one might ask?

Well, the fact is that I'm incredibly interested in everything that comprises food & beverages. Everything from news in the world of gastronomy, restaurants, kitchen items, experiences, products, foodstuffs, everything, everything, everything! I also work with writing food- & restaurant reviews. Therefore, the title Food & Beverage Entrepreneur fits exceptionally well, because it includes all aspects of my business.

But what will I write about then?

I will write about previous described interests and activities, restaurant reviews, inaugurations, events, experiences, products, news, etc.

Continue follow me, and you will notice!

Jag i köket på Kungsholmen

/Yannick Lagher Kågerstig